Optimizacija web prodaje

Više poseta nekom sajtu ne znači uvek više potrošača!

U svetu onlajn marketinga vaša konkurencija je uvek na samo jedan klik od vas. Web Solutions poseduje veštinu, iskustvo, i znanje kako da pretvori brojne posetioce stranica u potrošače koji i plaćaju.

Optimizacija web prodaje može takođe i da poveća produktivnost vaše kampanje plaćanje po kliku (PPK). Mane PPK-a mogu biti jednostavne i složene. Bez obzira na probleme, danas se najbolja rešenja pronalaze preko testova koji se sprovode na  višestruke nacrte vebsajta.

Uşpešno testiranje zahteva ne samo sposobnost da se dizajnira uspešna veb stranica, već i znanje koje je potrebno da se iskoriste prednosti najnovijih alatki za testiranje. Ove alatke u stvari prikazuju različite verzije vašeg vebsajta različitim posetiocima. Onda se podaci snimaju u odnosu na svaki prikazani nivo efektivnosti. Web Solutions ima uviđaj neophodan da iskoristi ovaj podatak da poveća nivo konverzije vašeg vebsajta. Mi kao deo naših usluga za konverziju prodaje na vebsajtu nudimo sledeće:

  •     Smanjenje odskakanja u pristupanju
  •     Analiza pristupa posetioca- naučite kako vaši posetioci koriste vaš sajt
  •     Poboljšanje korisnosti vebsajta i zadržavanja posetioca na sajtu
  •     Funkcije sajta: brzo čuvanje, “Reći prijatelju”, izgled štampanog dela,itd.
  •     Analiza navigacije
  •     Analiza pristupanja stranici i odjavljivanja
  •     Optimizacija pristupne stranice (za PPK korisnike)
  •     Podešavanje ciljeva i fanela za konverziju