Onlajn brendiranje

Web Solutions prihvata brendove svojih klijenata da bi u potpunosti razumeli njihov tonalitet, glas, i suštinu. Mi istražujemo vaš brend, vaš cilj, i vašu konkurenciju da bismo dostavili krajnji proizvod koji izlazi u susret kako potrebama korisnika tako i vašem poslovanju.

Kreativni brifing je razvijen da bi se pronašla najbolja onlajn brend interakcija. Posebni pozivi za akciju su potrebni da bi se stvarno transformisao onlajn kanal u prihvatanje i  kanali kojima se učestvuje će morati da budu ubačeni u suštinu kreativnog koncepta. Razumevanje konkurencije će omogućiti kreativnim direktorima da upute tim kako da naglasi sve atribute brenda i njegovu suštinsku funkcionalnost koja je ustvari i najjača.

Tri verzije vezane za izgled stranice i osećaj koji pobuđuje se prave za naše klijente, kako bi se uhvatila estetska suština celokupnog sajta. Ovi koncepti će uključivati glavnu stranicu i dve podstranice, uklučujući i način na koji se pristupa trećem nivou navigacije. Web Solutions više veruje u prikazivanje šireg aspekta pojmova u odnosu na tri varijacije jednog pojma za koje bismo očekivali da se odobre. Mi ćemo predstaviti pojam koji potencira spoljašnji izgled da bi postigao poslovne ciljeve, a sa središnjim i “udobnim” pojmom omogućava širok spektar pojmova koji se pružaju od konzervativnih do agresivnijih. Ova paleta pojmova omogućava nam da razumemo koliko ste voljni da budete agresivni i daje nam objašnjenje radnog parametra kako bi se napravio dizajn sajta koji ispunjava ciljeve kompanije i u potpunosti se uklapa u kulturu kompanije i njen brend. Druga runda pojmova uzima u obzir svaki odgovor u vezi završnim sresređivanjem izgleda stranice i osećaja za onlajn karakteristike.  

Završni rezultat jeste onlajn izgled i osećaj koji budi kao i građenje informacije koja ustvari ispunjava specifične potrebe korisnika.