Rackspace partner

Web Solutions partnesrtvom sa poznatim svetskim provajderom Rackspace-om svojim klijentima pruža veliki izbor hosting platformi. Od tradicionalnog Share Hostinga, do Rackspace Cloud servera i Dedicated servera, E-mail i Application platformi. Često je za vaš biznis potrebna kombinacija više platformi, i Rackspace kombinacijom platformi može pomoći u stvaranju optimalnih reženja za vaš posao.

Bezbednost podataka

  • Pristup svakom centru sa podacima je zaštićen autentikacijom korisnika putem ID kartice, nakon toga vrši se biometrijska autentikacija. Svaki centar je pod stalnim eksternim nadzorom.
  • Samo ovlašćeno osoblje ima pristup centrima podataka. I samo ovalšćeno osoblje izdaje pristupne podatke za prilaz centru sa podacima. Niko drugi ne može da uđe u oblast sa podacima.
  • Svaki zaposleni prolazi kroz višestruke bezbednosne provere pre nego što ga zaposlimo.