E-mail marketing

Prema novom istraživanju, slanje mejlova je već generacijama glavna aktivnost na internetu. Web Solutions vam može dizajnirati, omogućiti, i izvršiti vašu narednu e-mail kampanju kako biste postigli visok procenat isporuke i ROI-sa. Kada sarađujete sa Web Solutions na vašoj e-mail kampanji, vi dobijate korisnički pristup koji vam omogućava da odmah vidite statistike koje se tiču dostavljanja, odstupanja, otvaranja i određenih odnosa među potrošačima i to sve na osnovu klikova. Samo jednim klikom vaš imejl može biti poslat regionalno, nacionalno ili globalno. Bilo da obaveštavate potrošače o novom proizvodu ili usluzi, ili da šaljete kružno pismo trenutnim potrošačima, slanje velikog broja e-mail poruka odjedanput može biti odlično rešenje.

E-mail marketing omogućava i velikim i malim kompanijama da stvore stalne potrošače ili da pretvore potencijalne potrošače u one koji će im donositi prodaju. Web Solutions nudi svojim e-mail marketinškim klijentima sledeće usluge:

  •     Stratešku kampanju i plan
  •     Dizajnirane templejtove
  •     Analizu kroz broj otvorenih mejlova i na osnovu klikova
  •     Upravljanje imejl listama i opt-out servisima
  •     Konverzija optimizacije kako bi se povećao ROI kroz učestvovanja
  •     Kreativnost, dizajn, prepisivanje, prevođenje
  •     Razvoj i priprema vebsajtova i priprema krajnje pristupnih stranica