Standardni web razvoj

Identifikovati prikladan razvojni softverski model je prvi korak u svakom projektu. Model se bazira na potrebe projekta u smislu rasporeda, dostave i kvaliteta. Ovo mogu biti tradicionalni razvojni softverski modeli, ili laki brzi razvojni softverski modeli koji uključuju odgovarajući razvoj koji se oslanja na određene karakteristike. Svaki model je povezan sa posebnim skupom procedura. Ove procedure su dizajnirane da povećavaju koristi a smanjuju rizike koji su deo svakog razvojnog projekta.

Svako rešenje koje mi dostavljamo objedinjuje najbolju tehnologiju i razvojne procese, tako da se željenim ciljevima i prioritetima pristupa pravovremeno i efikasno. Naš metod koji je i vremenski testiran, omogućava da se aplikacija koju mi razvijemo takođe razvija sa poslovnim modelom klijenta.

Životni ciklus razvoja softvera (SDLC) zavisi od potrebe projekta, tipa projekta, i njegovog trenutnog stanja. Strog ali ipak fleksibilan projektski razvojni proces omogućava da se svakom pojedinačnom projektu pristupa individualno.