Analitika

Jedan od najboljih delova vođenja SMO kampanje jeste povećana prozirnost. Za razliku od tradicionalnih štampanih medija gde je nemoguće dati tačan broj pregleda vaše reklame u određenom periodu, posebni socijalni mediji, pružaju vam pristup nebitnim podacima o vašem socijalno medijskom prisustvu o tome ko, gde, kada i kako vas je pronašao. Jednom kada se SMO kampanja pokrene, mi vam omogućavamo redovne i razumljive analitičke izveštaje koji će proceniti sve od vraćanja na investicije do prisustva pretraživača, i do odgovora na vašu kampanju koji dolaze od svake mreže čiji ste član. Sa Web Solutions-om, vi nikada niste u zabludi kako vaša SMO kampanja napreduje.

  • Za razliku od drugih SMO servisa, mi vam omogućavamo mesečne ROI izveštaje tako da vi možete sa preciznošću da pratite fnansijski uspeh vaše kampanje.
  • Dajemo vam i temeljan demografski izveštaj  koji će razvrstati posetioce vaše socijalne mreže prema polu, godinama, rasi, i lokaciji.
  • Mi ćemo vam omogućiti analitičke izveštaje za svaki naš SMO servis zajedno sa detaljnim komentarom sumirajući vaš performans do tada i kako planiramo da ga poboljšamo.
  • Naši analitički izveštaji ne samo da naglašavaju trenutne trendove sa vašom SMO kampanjom, već vam omogućavaju i uvid u buduće nove trendove, i to takve kojima će vaša socijalna medijska promocija imati najverovatnije najviše pregleda.